ברוכים הבאים לאתר המכרזים של המרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

באתר זה תוכלו לעיין בכל המכרזים הפעילים במחב"א , להוריד ולהדפיס את המכרז הרלוונטי לכם .

אין להגיש מכרזים באתר זה. הגשת המכרז בהתאם על פי ההוראות הרשומות במסמכי המכרז בלבד.

מכרזים

מחב"א - מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי, הינו עמותה ללא מטרות רווח, שנוסדה על ידי שמונה האוניברסיטאות בישראל ונתמכת על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. העמותה עוסקת בתשתיות תקשורת, שרותי מידע דיגיטאליים, טכנולוגיות למידה ובתשתיות גריד, ועושה לטיפוח שיתוף הפעולה וסיוע בתחומים אלו בין המוסדות החברים בה, ובינם לבין מוסדות מחקר וארגונים בעלי עניין משותף, העוסקים בנושאי המחקר וההוראה האוניברסיטאית.

מחב"א אינו, אומנם, מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בתקנות. אולם, כיון שהוא משרת את המוסדות להשכלה גבוהה ורוכש עבורם שירותים, הוא קיבל עצמו לקיים את הוראות התקנות שהוחלו על האוניברסיטאות בנושא חוק חובת המכרזים.

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה