מכרזים שהסתיימו

מספר מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה קובץ מכרז
01/2018 אספקת שירותי אינטרנט ביתי ללקוחות מחב"א 25/07/2018 30/08/2018 נספח 0.11 תבנית להגשת הצעה למכרז שירותי אינטרנט ביתי 20180628.docx, מכרז שירותי אינטרנט ביתי 20180725.pdf, 20180627 מענה כספי למכרז שירותי אינטרנט ביתי.pdf – נא ליצור קשר עם tender@iucc.ac_.il לקבל עותק בצורת אקסל.pdf, הוספה-בודק-8.pdf, המודעה בשפה הערבית.pdf, מכרז אינטרנט ביתי - מענה לשאלות הבהרה של מציעים 20180822.pdf, הסכם שירותי אינטרנט ביתי 20181102.pdf
09/2011 תשתית לאומית לקווי טלקום עבור מחב"א 21/09/2011 14/11/2011 092011.pdf
1/2019 מכרז לאספקת ותחזוקת מערכת SIEM ושירות CSOC 24/02/2019 13/06/2019 20190109 SIEM SOC הסכם למכרז.pdf, 20190218 SIEM CSOC מחבא מכרז.pdf, גלופת מענה המציע 20190218 - SIEM CSOC מחבא מכרז.docx, מודעה SIEM CSOC בשפה הערבית.pdf, גיליון מענה לפרק עלות 20190218.xlsx, עותק של 20190218 תבנית לשאלות הבהרה נספח 0.3.3.xlsx, שאלות הבהרה.pdf, נספח 1 - שאלות הבהרה בנוגע לסעיף 12 של ההסכם.pdf, נספח 2 - נוסח חדש לסעיפים 12 ו- 14 של ההסכם.pdf, נספח 3 - נוסח חדש לסעיף 13 של ההסכם.pdf
2016/01 תשתית לאומית לקווי טלקום עבור מחב"א 11/01/2016 10/02/2016 מכרז קווים 01-2016 .pdf, 2016 המודעה בשפה ערבית למכרז לקווי תקשורת.pdf, contract-v3.pdf, qanda-set1-v2.pdf, ערבות ביצוע מכרז קווי תקשורת.pdf
CRIS2017 Invitation to Participate in the Pre-Qualification Stage of a Public Tender for the Supply of Current Research Information System (CRIS) and Request for Information 13/11/2017 22/01/2018 PQ-RFI for CRIS.pdf, Addendum No1 PQ-RFI for CRIS (2).pdf

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה