מכרזים פעילים

מספר מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה קובץ מכרז
CRIS2017 Invitation to Participate in the Pre-Qualification Stage of a Public Tender for the Supply of Current Research Information System (CRIS) and Request for Information 13/11/2017 22/01/2018 PQ-RFI for CRIS.pdf

תרגום לערבית:

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה