פטור ממכרז

מספר סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות ההתקשרות תקופת התקשרות תאריך החלטה נימוקי ההחלטה קובץ החלטה
022011209 מלמ"ד ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

רישוי עבור גישה דיגיטאלית רישוי עבור גישה דיגיטאלית למפתח כתבי עת בעברית. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3620 החלטת ועדת מכרזים אונ חיפה IHP.pdf
022011208 מלמ"ד הוצאת רונן מיסים (1990) בע"מ

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מתחום המשפטים והמיסוי. בעסקה משתתפים 12 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק הוצאת רונן מיסים (1990) בע"מ בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3619 החלטת ועדת מכרזים הוצאת רונן.pdf
022011207 מלמ"ד נבו הוצאה לאור בע"מ

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מתחום המשפטים. בעסקה משתתפים 15 מוסדות להשכלה גבוהה וספרית מחקר אחת בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק נבו הוצאה לאור בע"מ בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3618 החלטת ועדת מכרזים נבו.pdf
022011206 מלמ"ד מכון הנרייטה סאלד

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעי החברה והרוח. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק מכון הנרייטה סאלד בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3617 החלטת ועדת מכרזים מכון סאלד.pdf
022011191 מלמ"ד OECD

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים מתחום המשפטים, חברה, כלכלה וניהול. בעסקה משתתפים 4 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק OECD בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3631 החלטת ועדת מכרזים OECD.pdf
022011190 מלמ"ד now publishers inc

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הניהול ומדעים מדויקים. בעסקה משתתפים 4 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק now publishers inc בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א . ME3630 החלטת ועדת מכרזים now.pdf
022011189 מלמ"ד Henry Stewart Talks Ltd.

רישוי עבור גישה רישוי עבור גישה דיגיטאלית למאגר הרצאות מדעיות מתחום מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Henry Stewart Talks Ltd. בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3629 החלטת ועדת מכרזים Henry Stewart.pdf
022011187 מלמ"ד JSTOR

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 22 מוסדות להשכלה גבוהה וספרית מחקר אחת בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק JSTOR בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א . ME3628 החלטת ועדת מכרזים JSTOR.pdf
022011186 מלמ"ד William S. Hein & Co., Inc.

רישוי עבור גישה לפרסומים מדעיים מתחום המשפטים. בעסקה משתתפים 13 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק William S. Hein & Co., Inc בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3627 החלטת ועדת מכרזים HEIN.pdf
022011185 מלמ"ד Cengage Learning (GALE)

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 8 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Cengage Learning (GALE) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3626 החלטת ועדת מכרזים GALE.pdf
022011184 מלמ"ד Cambridge University Press

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 10 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Cambridge University Press בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3625 החלטת ועדת מכרזים cambridge.pdf
022011183 מלמ"ד American Psychological Association

רישוי עבור גישה לפרסומים מדעיים מתחום הפסיכולוגיה. בעסקה משתתפים 19 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק American Psychological Association בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3623 החלטת ועדת מכרזים AMS.pdf
022011182 מלמ"ד American Mathematical Society

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים מתחום המתמטיקה ( MathSciNet). בעסקה משתתפים 11 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק American Mathematical Society בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3623 החלטת ועדת מכרזים AMS.pdf
022011181 מלמ"ד Assocication for Computind Machinery

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים מתחום מדעי המחשב. בעסקה משתתפים 16 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Assocication for Computind Machinery בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3622 החלטת ועדת מכרזים ACM.pdf
022011180 מלמ"ד American Association for the Advancement of Science (AAAS)

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום המדעים המדויקים, מדעי הטבע והרפואה. בעסקה משתתפים 10 מוסדות להשכלה גבוהה ושתי ספריות מחקר אחת בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 10/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק American Association for the Advancement of Science (AAAS) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3621 החלטת ועדת מכרזים AAAS.pdf
022011179 מחב"א ESL – Engineering Software Lab Israel

רישוי לתכנת Mathematica מבית Wolfram כולל תמיכה של 24/7 במוצר זה. בעסקה משתתפים 8 מוסדות אוניברסיטאות בישראל.

23/11/2022 - 24/11/2017 24/11/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק ESL בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א. הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד ESL מתמטיקה.pdf
022011178 מלמ"ד Thomson Reuters (Professional) UK Limited (Westlaw International)

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מתחום המשפטים.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Thomson Reuters (Professional) UK Limited (Westlaw International) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3602 החלטת ועדת מכרזים Thomson Reuters (Professional) UK Limited (Westlaw International) .pdf
022011177 מלמ"ד Informa UK limited (Taylor & Francis)

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Informa UK limited (Taylor & Francis) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3601 החלטת ועדת מכרזים Informa UK Limited (Taylor & Francis) .pdf
022011176 מלמ"ד SPRINGER NATURE

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2020 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק SPRINGER NATURE בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3599 החלטת ועדת מכרזים SPRINGER NATURE.pdf
022011175 מלמ"ד Royal Society of Chemistry

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מתחום הכימיה.

31/12/2018 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Royal Society of Chemistry בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3598 החלטת ועדת מכרזים RSC.pdf

עמודים

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה