פטור ממכרז

מספר סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות ההתקשרות תקופת התקשרות תאריך החלטה נימוקי ההחלטה קובץ החלטה
022011178 מלמ"ד Thomson Reuters (Professional) UK Limited (Westlaw International)

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מתחום המשפטים.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Thomson Reuters (Professional) UK Limited (Westlaw International) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3602 החלטת ועדת מכרזים Thomson Reuters (Professional) UK Limited (Westlaw International) .pdf
022011177 מלמ"ד Informa UK limited (Taylor & Francis)

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Informa UK limited (Taylor & Francis) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3601 החלטת ועדת מכרזים Informa UK Limited (Taylor & Francis) .pdf
022011176 מלמ"ד SPRINGER NATURE

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2020 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק SPRINGER NATURE בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3599 החלטת ועדת מכרזים SPRINGER NATURE.pdf
022011175 מלמ"ד Royal Society of Chemistry

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מתחום הכימיה.

31/12/2018 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Royal Society of Chemistry בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3598 החלטת ועדת מכרזים RSC.pdf
022011174 מלמ"ד Wolters Kluwer – OVID

רישוי עבור גישה דיגיטלית למאגר פרסומים מדעיים מתחום הרפואה ומדעי החיים.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Wolters Kluwer – OVID בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3597 החלטת ועדת מכרזים OVID .pdf
022011172 מלמ"ד McGraw-Hill

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים בתחום הרפואה.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק McGraw-Hill בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3596 החלטת ועדת מכרזים McGraw-Hill .pdf
022011171 מלמ"ד LexisNexis, a division of Reed-Elsevier (UK) LTD

רישוי עבור גישה דיגיטלית למאגרי מידע מתחומי המשפטים, חברה, כלכלה וניהול.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק LexisNexis, a division of Reed-Elsevier (UK) LTD בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3595 החלטת ועדת מכרזים Lexis - Nexis .pdf
022011170 מלמ"ד GeoScienceWorld

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מתחום הגיאוגרפיה.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק GeoScienceWorld בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3600 החלטת ועדת מכרזים GeoScience World.pdf
022011169 מלמ"ד Elsevier B.V

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2020 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Elsevier B.V בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3594 החלטת ועדת מכרזים Elsevier B.V. .pdf
022011168 מלמ"ד The Company of Biologists

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מתחום הביולוגיה.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק The Company of Biologists בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3593 החלטת ועדת מכרזים The Company of Biologists.pdf
022011167 מלמ"ד Clarivate Analytics

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Clarivate Analytics בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3592 החלטת ועדת מכרזים Clarivate Analytics.pdf
022011166 מלמ"ד Cambridge University Press

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Cambridge University Press בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3591 החלטת ועדת מכרזים Cambridge University Press.pdf
022011165 מלמ"ד American Chemical Society

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מתחום הכימיה.

31/12/2019 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק American Chemical Society בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3590 החלטת ועדת מכרזים ACS.pdf
022011164 מלמ"ד OECD

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים מתחום המשפטים, חברה, כלכלה וניהול. 

31/12/2017 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק OECD בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3571 החלטת ועדת מכרזים OECD .pdf
022011163 מלמ"ד Portland Press LTD (PPL)

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מתחום מדעי החיים והרפואה.

31/12/2017 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Portland Press LTD (PPL) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3570 החלטת ועדת מכרזים Portland Press LTD [PPL] .pdf
022011162 מלמ"ד now publishers inc.

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מתחום הניהול והמדעים המדויקים.

31/12/2017 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק now publishers inc. בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3569 החלטת ועדת מכרזים now publishers Inc.pdf
022011161 מלמ"ד JSTOR

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת.

31/12/2017 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק JSTOR בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3568 החלטת ועדת מכרזים JSTOR .pdf
022011160 מלמ"ד Henry Stewart Talks Ltd.

רישוי עבור גישה דיגיטלית למאגר הרצאות מדעיות של הספק בתחום מדעי החיים והרפואה.

31/12/2017 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Henry Stewart Talks Ltd. בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3567 החלטת ועדת מכרזים Henry Stewart .pdf
022011159 מלמ"ד William S. Hein & Co., Inc.

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מדעיים מתחום המשפטים.

31/12/2017 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק William S. Hein & Co., Inc. בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3566 החלטת ועדת מכרזים HEIN.pdf
022011158 מלמ"ד American Society for Microbiology (ASM)

רישוי עבור גישה דיגיטלית לפרסומים מתחום המיקרוביולוגיה.

31/12/2017 - 01/01/2017 01/01/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק American Society for Microbiology (ASM) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3565 החלטת ועדת מכרזים ASM.pdf

עמודים

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה