פטור ממכרז

מספר סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות ההתקשרות תקופת התקשרות תאריך החלטה נימוקי ההחלטה קובץ החלטה
022011211 מיט"ל OpenApp

תמיכה של 24/7 של מערכת Moodle עבור המוסדות החברים במיט"ל ופיתוח והתאמות ייעודיות לפי דרישה לצורכי המוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2019 - 01/04/2018 26/04/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק OpenApp בע"מ בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3658 החלטת ועדת מכרזים OpenAPP.pdf
022011210 מיט"ל DEVLION

פיתוח בסביבת MOODLE עבור המוסדות החברים במיט"ל ופיתוח והתאמות ייעודיות לפי דרישה. 

31/12/2020 - 01/04/2018 26/04/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק DEVLION בע"מ בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3657 החלטת ועדת מכרזים DEVLION.pdf
022011209 מלמ"ד ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

רישוי עבור גישה דיגיטאלית רישוי עבור גישה דיגיטאלית למפתח כתבי עת בעברית. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3620 החלטת ועדת מכרזים אונ חיפה IHP.pdf
022011208 מלמ"ד הוצאת רונן מיסים (1990) בע"מ

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מתחום המשפטים והמיסוי. בעסקה משתתפים 12 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק הוצאת רונן מיסים (1990) בע"מ בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3619 החלטת ועדת מכרזים הוצאת רונן.pdf
022011207 מלמ"ד נבו הוצאה לאור בע"מ

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מתחום המשפטים. בעסקה משתתפים 15 מוסדות להשכלה גבוהה וספרית מחקר אחת בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק נבו הוצאה לאור בע"מ בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3618 החלטת ועדת מכרזים נבו.pdf
022011206 מלמ"ד מכון הנרייטה סאלד

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעי החברה והרוח. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2018 - 01/01/2018 05/12/2017 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק מכון הנרייטה סאלד בהסתמך על סעיף 3.12 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3617 החלטת ועדת מכרזים מכון סאלד.pdf
022011205 מלמ"ד SAGE Publications

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 20 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק SAGE Publications בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3646 החלטת ועדת מכרזים SAGE .pdf
022011204 מלמ"ד The Royal Society

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בתחום מדעי הטבע והמדעים המדויקים. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק The Royal Society בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3645 החלטת ועדת מכרזיםThe Royal Society .pdf
022011203 מלמ"ד Portland Press LTD (PPL)

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Portland Press LTD (PPL) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3644 החלטת ועדת מכרזים PORTLAND PRESS.pdf
022011202 מלמ"ד Oxford University Press

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 15 מוסדות להשכלה גבוהה ו- 3 ספריות מחקר בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Oxford University Press בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א ME3643 החלטת ועדת מכרזים OUP.pdf
022011201 מלמ"ד Mary Ann Liebert, Inc.

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הביוטכנולוגיה. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Mary Ann Liebert, Inc. בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3642 החלטת ועדת מכרזים Liebert.pdf
022011200 מלמ"ד KARGER

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 7 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק KARGER בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3641 החלטת ועדת מכרזים KARGER.pdf
022011199 מלמ"ד IOP Publishing Limited

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הפיסיקה. בעסקה משתתפים 7 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק IOP Publishing Limited בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3640 החלטת ועדת מכרזים IOP.pdf
022011198 מלמ"ד EBSCO Publishing

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לכ- 70 מאגרי מידע של פרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 33 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל. כל מוסד רוכש מנוי למאגרי מידע שונים (מתוך ה- 70 הנ"ל).

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק EBSCO Publishing בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3639 החלטת ועדת מכרזים EBSCO.pdf
022011197 מלמ"ד Walter de Gruyter GmbH

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Walter de Gruyter GmbH בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3638 החלטת ועדת מכרזים Walter de Gruyter.pdf
022011196 מלמ"ד BRILL

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק BRILL בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3637 החלטת ועדת מכרזים BRILL.pdf
022011195 מלמ"ד BMJ PUBLISHING GROUP

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הרפואה. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק BMJ PUBLISHING GROUP בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3636 החלטת ועדת מכרזים BMJ.pdf
022011194 מלמ"ד American Society for Microbiology (ASM)

רישוי עבור גישה לפרסומים מדעיים מתחום המיקרוביולוגיה. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה ושתי ספריות מחקר בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק American Society for Microbiology (ASM) בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3635 החלטת ועדת מכרזים ASM.pdf
022011193 מלמ"ד Annual Reviews

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 11 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק Annual Reviews בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3634 החלטת ועדת מכרזים Annual Reviews.pdf
022011192 מלמ"ד AIP Publishing LLC

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הפיסיקה. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה וספרית מחקר אחת בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 08/01/2018 ניתן פטור ממכרז להתקשרות עם הספק AIP Publishing LLC בהסתמך על סעיפים 3.12-3.13 לנוהל המכרזים של מחב"א. ME3633 החלטת ועדת מכרזים AIP.pdf

עמודים

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה