ספק יחיד

מספר סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות ההתקשרות תקופת התקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להשגות קבצים מצורפים
022011205 מלמ"ד SAGE Publications

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 20 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם SAGE 2018-2020.pdf
022011204 מלמ"ד The Royal Society

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בתחום מדעי הטבע והמדעים המדויקים. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם Royal Society 2018-2020.pdf
022011203 מלמ"ד Portland Press LTD (PPL)

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם portland 2018-2019 וחוות דעת.pdf
022011202 מלמ"ד Oxford University Press

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 15 מוסדות להשכלה גבוהה ו- 3 ספריות מחקר בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם OUP 2018-2020.pdf
022011201 מלמ"ד Mary Ann Liebert, Inc.

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הביוטכנולוגיה. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם LIEBERT 2018-2020.pdf
022011200 מלמ"ד KARGER

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 7 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם KARGER 2018-2020 וחוות דעת.pdf
022011199 מלמ"ד IOP Publishing Limited

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הפיסיקה. בעסקה משתתפים 7 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם IOP 2018-2020.pdf
022011198 מלמ"ד EBSCO Publishing

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לכ- 70 מאגרי מידע של פרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 33 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל. כל מוסד רוכש מנוי למאגרי מידע שונים (מתוך ה- 70 הנ"ל).

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם EBSCO 2018-2020.pdf
022011197 מלמ"ד Walter de Gruyter GmbH

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם De Gruyter 2018-2020.pdf
022011196 מלמ"ד KONINKLIJKE BRILL NV

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים בכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם BRILL 2018-2020.pdf
022011195 מלמ"ד BMJ PUBLISHING GROUP

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הרפואה. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם BMJ 2018-2020.pdf
022011194 מלמ"ד American Society for Microbiology (ASM)

רישוי עבור גישה לפרסומים מדעיים מתחום המיקרוביולוגיה. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה ושתי ספריות מחקר בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם ASM 2018-2020.pdf
022011193 מלמ"ד Annual Reviews

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 11 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם AR 2018-2020.pdf
022011192 מלמ"ד AIP Publishing LLC

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הפיסיקה. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה וספרית מחקר אחת בישראל.

31/12/2020 - 01/01/2018 23/11/2017 30/11/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם AIP 2018-2020.pdf

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה