ספק יחיד

מספר סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות ההתקשרות תקופת התקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להשגות קבצים מצורפים
022011237 מלמ"ד הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס

רישוי עבור גישה דיגיטאלית למאגר ספרים אלקטרוניים מכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 19 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם מאגנס 2019-2021.pdf
022011236 מלמ"ד הוצאת עיתון הארץ בע"מ

רישוי עבור גישה דיגיטאלית למהדורה הדיגיטלית של עיתון הארץ ודה-מרקר. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם הוצאת הארץ 2019.pdf
022011235 מלמ"ד ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

רישוי עבור גישה דיגיטאלית רישוי עבור גישה דיגיטאלית למפתח כתבי עת בעברית. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם אונ חיפה IHP 2019-2021 וחוות דעת.pdf
022011234 מלמ"ד הוצאת רונן מיסים (1990) בע"מ

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מתחום המשפטים והמיסוי. בעסקה משתתפים 12 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם הוצאת רונן 2019.pdf
022011233 מלמ"ד נבו הוצאה לאור בע"מ

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מתחום המשפטים. בעסקה משתתפים 17 מוסדות להשכלה גבוהה וספרית מחקר אחת בישראל.

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם הוצאת נבו 2019.pdf
022011232 מלמ"ד מכון הנרייטה סאלד

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעי החברה והרוח. בעסקה משתתפים 5 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם הוצאת מכון סאלד 2019.pdf
022011231 מלמ"ד Project MUSE

רישוי עבור גישה דיגיטאלית למאגר פרסומים מדעיים מתחום מדעי החברה והרוח, בשם Project MUSE. בעסקה משתתפים 8 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם MUSE 2019-2021.pdf
022011230 מלמ"ד Emerald Group Publishing Limited

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום מדעי החברה, הניהול והנדסה. בעסקה משתתפים 12 מוסדות להשכלה גבוהה. 

31/12/2021 - 07/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם EMERALD 2019-2021.pdf
022011229 מלמ"ד ProQuest

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת. בעסקה משתתפים 19 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם proquest 2019-2021.pdf
022011228 מלמ"ד IEEE

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום המדעים המדויקים. בעסקה משתתפים 11 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם IEEE 2019-2021.pdf
022011227 מלמ"ד now publishers inc

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הניהול ומדעים מדויקים. בעסקה משתתפים 4 מוסדות להשכלה גבוהה. 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם now 2019-21 וחוות דעת.pdf
022011226 מלמ"ד Cambridge University Press

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה.  בעסקה משתתפים 12 מוסדות להשכלה גבוהה וספריית מחקר אחת בישראל.

 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם Cambridge 2019-21 וחוות דעת.pdf
022011225 מלמ"ד Wiley Subscription Services, Inc.

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים :כתבי עת, פרוטוקולים, ספרים אלקטרוניים ועוד מכל תחומי הדעת-  מדעי החברה והרוח המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה .בעסקה משתתפים 19 מוסדות להשכלה גבוהה ו- 3 ספריות מחקר בישראל.

 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019
022011224 מלמ"ד American Association for Cancer Research (AACR)

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים מתחום מדעי הרפואה. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2021 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם AACR 2019-2021.pdf
022011223 מלמ"ד OECD

רישוי עבור גישה למאגר פרסומים מדעיים מתחום המשפטים, חברה, כלכלה וניהול. בעסקה משתתפים 4 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עםOECD 2019.pdf
022011222 מלמ"ד Royal Society of Chemistry (RSC)

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מתחום הכימיה.  בעסקה משתתפים 7 מוסדות להשכלה גבוהה ושתי ספריות מחקר בישראל.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם RSC 2019.pdf
022011221 מלמ"ד JSTOR

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 22 מוסדות להשכלה גבוהה וספרית מחקר אחת בישראל.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם JSTOR 2019.pdf
022011220 מלמ"ד Henry Stewart Talks Ltd.

רישוי עבור גישה רישוי עבור גישה דיגיטאלית למאגר הרצאות מדעיות מתחום מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 3 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם HENRY STEW 2019.pdf
022011219 מלמ"ד William S. Hein & Co., Inc.

רישוי עבור גישה לפרסומים מדעיים מתחום המשפטים. בעסקה משתתפים 13 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם HEIN 2019.pdf
022011218 מלמ"ד Cengage Learning (GALE)

רישוי עבור גישה דיגיטאלית לפרסומים מדעיים מכל תחומי הדעת- מדעי החברה והרוח, המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה. בעסקה משתתפים 6 מוסדות להשכלה גבוהה.

 

31/12/2019 - 01/01/2019 07/01/2019 14/01/2019 הודעה על כוונה להתקשר עם GALE 2019.pdf

עמודים

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה